Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

HỒNG QUA PHỐ


HỒNG QUA PHỐ

Thả phố chiều nay có một mình
Bên đời khoả nét dáng hồng xinh
Làm cho lắm khách tình đơm ngỏ
Cứ để bao lời ái mộng rinh
Nhẹ nắng vờn êm dìu tóc lọn
Nhàn mây dỗ ngọt sánh đôi hình
Hương thầm ngát toả trong làn gió
Bỏng mắt con đường bỗng lặng thinh.

T/Vien
24/09/..16

Hot girl dạo phố