Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

ĐỢI


ĐỢI

Hạ đã nhường Thu nóng vẫn hừng
Ngâm mình quán cũ đợi người dưng
Làn mi ủ rũ sầu không nói
Nét mặt ngây ngây nhớ chẳng dừng
Tiếng hẹn chiều xưa còn lặng khuất
Lời thương buổi ấy tiếc khôn cùng
Gieo tình phận lỡ hoàng hôn lẻ
Để cánh hoa đời nhẹ sắc trưng.

T/Vien
18/07/..16

Hot girl chờ bạn