Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

DÁNG BÀY


DÁNG BÀY

Tạo dáng anh nhìn cũng thấy hay
Quân nhân mảy mọng giống em này
Hồn nhiên súng kẹp bên trời đảo
Rạng rỡ bom nhồi giữa biển mây
Chửa bắn thù vây nhiều kẻ ngã
Đâu hù giặc bủa lắm thằng say
Chăng mà chiến sĩ toàn hoa hậu
Đếch phải hao binh tổn tướng bày.

T/Vien
13/08/2016

Ảnh vui