Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

BÃO THÁNG NGÂU


BÃO THÁNG NGÂU

Bắc bộ mùa ngâu bão lại về
Thêm tàn sức phá hại miền quê
Liên hồi gió quật gian nan quá
Lắm bận mưa vùi thống khổ ghê
Cột đổ, nhà xiêu, cây chắn lối
Đường tan, ngõ ngập, nước lưng mề
Rồi đây dịch bệnh theo chân lũ
Khắp ngả thương tâm cảnh não nề.

T/Vien
20/08/2016

Ảnh tư liệu minh họa