Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

VỊNH CÁI HANG


VỊNH CÁI HANG

Ẩn giữa khu rừng một cái hang
Tùm lum cỏ dại phủ che hàng
Người thăm chẳng ngại khòm lưng tiến
Kẻ viếng đừng quên khụy gối càn
Hẹp vách trời ban đầy khí ẩm
Sâu thành đất tạo chửa mùa khan
Bao đời vẫn ngọt tình nhân thế
Ấy chốn âm u thoả mộng vàng.

T/Vien
10/12/..16

(ảnh mạng)