Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

MẢNH TÌNH RƠI


MẢNH TÌNH RƠI

Đêm nay ta nhớ một người
Dõi dòng trăng nước mơ vời thuở xưa
Tìm đâu lại chút duyên thừa
Đã phai theo gió đổi mùa bấy lâu
Màng mơ ngậm chén tương sầu
Ngây ngây ngật ngưỡng một màu bóng đêm
Kìa trăng chẳng ghé nơi thềm
Lênh đênh sóng cả ru mèm tháng năm
Bước qua mấy độ xuân rằm
Cho ta trọn gửi trăm năm mộng chờ
Cho đời khỏi kiếp lầm vơ
Vàng chung đáy ngọc phớt lờ thế gian
Hiu hiu gió chở canh tàn
Ai còn khổ lụy cho tan nát lòng
Thôi thì nén đục khơi trong
Tình kia cứ để lạnh lùng hết đêm...

T/Vien
26/09/..16