Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

NHẮN NGƯỜI


NHẮN NGƯỜI

Tuy tôi bé nhỏ mặc ai cười
Máy đẹp xin người chụp kiểu chơi
Kỉ niệm về treo phòng triển lãm
Ngày nao gặp gỡ chốn mơ hời
Dù cho phận mỏng lìa gian thế
Dẫu phải thân cô biệt dấu đời
Bởi kẻ tham lam rừng núi diệt
Bao loài tuyệt chủng.. ấy thường thôi.

T/Vien
10/06/..16