Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

HAM


HAM
(họa)
Cũng tại ham mồi cá chóng to
Nhằm chơi há miệng chẳng đi mò
Tiền tươi lắm kẻ hòng mơ hão
Thóc thật bao người quẳng sẽ no
Đến tối mi gà nhìn mộng vỡ
Sang ngày mắt lợn thấy hồn đo
Hơn thua bổ béo nằm nhăn cả
Cũng tại ham mồi cá chóng to.
T/Vien
19/06/..16
_____________
BÉO
(xướng)
Hè sang bụng Cá lại phình to
Nuốt chửng bao nhiêu kẻ đóan mò
Cửa dưới vơi tiền chưa thỏa mộng
Kèo trên chấp quá khó bề no
Đêm qua bắt trượt ngồi than thở
Tối đến ôm nhầm lại đắn đo
Rốt cuộc canh tàn thôi hí hửng
Hè sang bụng Cá lại phình to.
Tịch trần văn
19/06/..16

Hình một loài cá Nóc