Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

NHỚ QUÊ


NHỚ QUÊ

Đỏ lửa nung trời nhớ cảnh quê
Xanh vườn thắm ngõ ngát hàng tre
Êm ngày gốc cội nô bầy trẻ
Dịu tối đường cây thoảng gió hè
Thưởng khúc dân ca lời của mẹ
Nghe làn dạ vũ tiếng loài ve
Làm sao trở lại như hồi bé
Ngọt giấc trong lành chẳng khói xe.

T/Vien
03/06/..16