Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

SẦU THU


SẦU THU

Ngắm nét thu vàng nhớ bạn xa
Vần thơ độc ẩm ngỡ thơ già
Đìu hiu gió lạnh tràn căn gác
Quạnh quẽ sương băng ngập ngõ nhà
Cảnh cũ hờn hoang bên mộng thắm
Hồn xưa khắc khoải cạnh mơ nhoà
Vương đời lữ thứ hương sầu đọng
Nhẹ  bước rơi mùa lặng lẽ qua.

T/Vien
02/08/..16

Ven rừng mùa thu