Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

MẤT CỦA


MẤT CỦA

Quả ngọt treo cành chửa được xơi
Sâu rình chuột ngó quạ thời moi
Bao ngày vất vả xanh đâu rụng
Cả tháng gian nan chín chẳng rời
Cứ ngỡ dân lành yên suốt phận
Ngờ đâu giặc ác phá ngang đời
Còn nguyên núm vỏ trong thì rỗng
Đất rộng trời cao lắm bọ giòi.

(Chửi tuốt cha con lũ bọ giòi)

T/Vien
13/08/2016