Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

TRÁNH ĐÂU?


TRÁNH ĐÂU..?

Hà Nội ra ngoài biết tránh đâu ?
Từ trên xuống dưới chặt nêm đầu
Năm đào, phí mạnh bao ngài tướng
Khoá đẻ, trình thô mấy ngõ cầu
Bụi khói lờ mờ bay trắng nhợt
Dòng xe lúc nhúc xả đen ngầu
Bàn đi tính lại ...cơ ...rồi cấu..!
Để mặc dân tình phận kiến sâu.

T/Vien
23/08/2016

Ảnh minh họa
Giao thông Hà Nội 2016