Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

DẤU MỘNG


DẤU MỘNG

Em tìm buộc lại tấm lòng trinh
Khỏi gã rêu phong gạ gẫm tình
Dẫu hạ đang lùi hoang bỏng dáng
Dù đông sắp đến hoải phai hình
Còn thương giữ chút câu thề nguyện
Vẫn nhớ ghim vài tiếng biện minh
Hỡi kẻ phương xa ngàn dấu mộng
Anh về ấm trọn mảnh đời xinh.

T/Vien
24/06/..16