Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

LẶNG TÌNH THƠ


LẶNG TÌNH THƠ

Nửa mảnh trăng treo dõi phía cồn
Như chờ gió biển vẫy vời hôn
Màn đêm đã ngỏ màu hoang lạnh
Khoảng tối còn nương sắc quạnh hồn
Lổng chổng thềm tây mềm ánh dại
Lờ mờ cửa bắc nhạt dòng son
Thuyền không một chiếc về neo đậu
Bến lặng tình thơ mãi sóng dồn

T/Vien

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

BƯỚC LẺ - BƯỚC ĐỜI...


BƯỚC ĐỜI..
(Họa -ndt - đl, đồng âm vận)

Lẳng lặng xa rời khúc rẽ cong
Đường thanh trí tịnh thả tâm lòng
Vì qua những chặng mơ rồi ngóng
Tại bỏ bao niềm ước đã mong
Đấy nẻo phù vân nhìn rõ lọng
Kìa nơi ánh bụi cảm hoen dòng
Còn chăng cõi tạm thơm hoài bóng
Phảng phất hương đời cũng toại xong.
T/Vien
20/03/2017
------------------------

LẺ BƯỚC
(Xướng)
T/g: Thục Nương
Âm thầm lẻ bước giữa đời cong
Thổn thức người đi lạnh cõi lòng
Bởi liễu vô tình thôi đợi ngóng
Nên đào bạc nghĩa hết chờ mong
Niềm thương đã cạn hồn rơi tủi
Nỗi nhớ còn vơi lệ chảy dòng
Những mến cùng yêu đành trả lại
Đôi đường giã biệt thế là xong.
20/3/2017

Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

THÓI ĐỜI


THÓI ĐỜI !

Lời hay ý... đẹp há chăng nhiều ?
Nghĩa nặng tình nồng chỉ bấy nhiêu
Chợ góp ngàn câu hoà xót miệng
Đường khoe vạn ngữ xướng đau diều
Vui ngày kẻ hứng thì muôn khổ (khẩu)
Nẫu buổi người vênh lại lắm điều
Giá được vài xu... thời chẳng ế
Thơ tràn khắp nẻo nghiệp nào điêu.

T/Vien

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

THANH LÒNG


THANH LÒNG

Mãi để cho đời một nét duyên
Rời xa thế sự lánh ưu phiền
Vui ngày dạo bước miền phong cảnh
Đẹp buổi đăng cơ chốn kệ thiền
Trí mẫn tâm hiền luôn tĩnh tại
Dung lành thể sáng vẫn điềm nhiên
Cùng câu diễn xướng tình thơ hoạ
Thiện ý thanh lòng sánh tựa tiên.

T/Vien