Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

VỌNG TÌNH


VỌNG TÌNH

Đêm buồn nhớ bạn khảo vần thơ
Lối quạnh lòng đơn dưới nguyệt mờ
Viễn xứ người đi ôm phận lỡ
Miền quê kẻ ngóng nản thân chờ
Nhiều năm giã biệt đời trăn trở
Vạn khắc quy hồi kiếp mộng mơ
Giận gió hờn mây tình ở đợ
Khơi dòng trải nghĩa dệt thầm tơ.

T/Vien
06/06/..16