Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

TỰ SƯỚNG


TỰ SƯỚNG

Phong trào tự sướng đến là hay
Trẻ nhỏ, già nua thích vẽ bày
Ảnh ắp như ươi đầy mạng đó
Hình treo tựa khỉ khắp trang này
Đòng đưa dáng tạo vờn vui buổi
Uốn éo mình khoe rảnh rỗi ngày
Thật khéo trò phơi thời hiện đại
Phong trào tự sướng đến là hay.

T/Vien
06/07/..16

(ảnh minh họa)