Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

HẠ NHỚ

HẠ NHỚ

Nghiêng hình Hạ nhớ dõi bờ sông
Dạ ngẩn suy tư phượng giã dòng
Đó vẫn con thuyền xuôi nước lộng
Đâu còn dáng khách lại trời mong
Nao ngày thệ ước êm đềm mộng
Bẫng buổi chia ly héo hắt lòng
Ũ rũ ngàn lau chiều gió bổng
Âm thầm thiếu nữ nặng tình trông.

T/Vien
23/09/..16

Áo dài suy tư bên bờ sông