Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

BIỂN BẠC


BIỂN BẠC
(họa)
Hoà bình ngỡ tưởng thắm đời xanh
Biển bạc trời quê nỡ đoạn đành
Cướp phận phi đoàn ngày nắng hảnh
Tha hồn hải đội buổi mây thanh
Vì lo tuyến lửa tình chưa đánh
Bởi giữ đường biên ý tỏ giành
Biệt nỗi cha con nằm thảm cảnh
Khơi trùng oán khúc ngợi hùng anh.

T/Vien
21/06/..16
___________________

NIỀM ĐAU TRƯỚC BIỂN
(xướng)
Ngẫm thật đau lòng phía biển xanh
Trời yên gió nhẹ hỏi sao đành
Phi đoàn bỏ xác hôm trời lặng
Hải đội tan hồn bữa nắng thanh
Hãy nhớ vành đai còn phải đoạt
Nào quên quốc thổ cũng chưa giành
Muôn người ở lại nơi đầu sóng
Bản nhạc kiêu hùng tiễn bóng anh.
18/6/2016
Đoàn Bảo Toản.

(ảnh minh họa)
Thêm chú thích