Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

BẠC ĐỜI


BẠC ĐỜI

Quanh đời mẹ khổ cũng vì con
Bạc tóc mồi da xác héo mòn
Nhịn mặc chăm từ khi đỏ hỏn
Nhường ăn nấng tận lúc vuông tròn
Quan trường học giả vinh thân bọn
Tiến sĩ anh hùng rạng nước non
Mấy kẻ thành danh mà đức trọn
Ôm sầu hiếu nghĩa tủi lòng son.

T/Vien
09/06/..16