Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

GIẢI NGỐ


Thơ vui mùa nóng...có anh nào uốn nước quán quê thì theo em trong ảnh nha...nóng hầm hập..!

GIẢI NGỐ
Phơi đường nóng quá phải chuồn thôi
Ghé chỗ vườn quê ngọt nước ngồi
Bé út làm kem ban gió đổi
Em hai rót sữa đục dừa bồi
Ngon lành khách lãm dùng đôi cối
Mát bổ người vui thưởng bóng đồi
Mộng cảnh thiên thai dìu dịu nỗi
Còn hơn máy lạnh giữa nơi tồi.

T/Vien
14/06/..16

ảnh đẹp