Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

MÓN BỞ


MÓN BỞ..!

Ôi đời..tưởng bở mới tìm say
Vớ được liền chơi khẩu súng này
Báng bự xem chừng ai cũng khoái
Nòng to lại thấy kẻ như đày
Tru mồm kéo lửa làm bi nháy
Giạng cẳng châm mồi thả khói bay
Đã quá lên tầng mây thứ bảy
Phê đần lửng tửng thế mà hay.

T/Vien
08/08..16

Ảnh hài hước..!