Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

LỆ ĐÊM


LỆ ĐÊM

Đêm sầu nỗi nhớ lại đầy vơi
Ngắm ánh trăng suông tận cuối trời
Nửa mảnh hồn khơi tình sóng dậy
Đôi tròng dạ đẫy bể duyên phơi
Mây vờn bến lỡ người xưa vắng
Gió đẩy thuyền xa kẻ cũ rời
Mặt ướt sương sa ngàn dấu lệ
Tàn khuya khắc khoải chẳng lên lời.

T/Viên
Hp: 12.05..15(17h)