Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

LEO DỪA


LEO DỪA

Giữa hạ oi nồng nẫu suốt trưa
Tìm mơ nước ngọt mới leo dừa
Lay chàng rã miệng người quên hứa
Tức ả liều thân liễu ráng bừa
Rộng háng tỳ phao như bọ ngựa
Dài chi quấn cẳng giống loài dưa
Đôi chùm lủng lẳng trong đầy sữa
Vắt vẻo treo mình thấy sợ chưa.

T/Vien
04/06/..16