Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

ĐÓN XUÂN..!


ĐÓN XUÂN..!

Tiễn bước đông già lại đón Xuân
Mùa tươi rực rỡ sắc trong ngần
Thân chào Dậu đến hồng muôn ngả
Rượu rót lời trao thắm bội phần
Gặp những niềm vui hoà ý hạnh
Xa từng nỗi tủi dạt lòng sân
Mơ tròn ước vẹn bình an chúc
Đắm mộng say tình hỡi thế nhân !

T/Vien
01/01/2017