Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

DIỆT TÀ


DIỆT TÀ..!

Trên đời cũng khối kẻ lòng gian
Ẩn nấp nhiều nơi đẫy mạn tràn
Tráo trở tình nhơ nhìn rõ nản
Om sòm nghiã giả ngó mà than
Nồng thơ khách dạo đăng vài bản
Ỡm bụng người chôn giấu cả tàn
Hỏi cõi nhân loài ai đáng bạn
Ta tìm quét sạch lũ dòng man.

T/Vien
16/07/..16