Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

NGÀY MỚI


NGÀY MỚI

Hoa xinh rực sắc ngát hương đời
Đẹp nét khoe hồng cõi mộng tươi
Với nắng chan hòa trao ý khởi
Bên ngày ấm áp nở vành môi.

T/Vien
03/08/..16

TULIP HÀ LAN