Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

TÌNH NGƯỜI (1)


TÌNH NGƯỜI
(xướng)
Cái nghĩa vùng cao rất tuyệt vời
Êm lòng ấm Bản-Sí Mần ơi !*
Cầu chưa nối nhịp bên mùa lũ
Lính phải dùng thân giữa thác đời
Đón trẻ đôi lần còn mệt níu
Dìu dân mấy lượt vẫn tươi cười
Lưng thành ván mới thay đường cũ
Đẹp quá ân tình mãi chẳng vơi
T/Vien
08/08..16
*Bản Sí Mần thuộc tỉnh Lào Cai-VN
_____________________

LÍNH MÀ ANH
(họa)
Tình sâu, nghĩa thẳm thật cao vời
Ấm áp lòng tôi lắm bạn ơi
Nhịp bước em đi bằng sự sống
Cầu thân anh bắc với dòng đời
Cho dù rách thịt lòng không quản
Dẫu có trầy da miệng vẫn cười
Lính cụ Hồ nay là thế đó
Lưng làm ván mỏi, chẳng màng vơi

VSVSBV
(ảnh minh họa)