Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

LỬA THIÊU


LỬA THIÊU

Hạ lửa nung mùa nóng gắt gay
Mồ hôi dốc cạn biết bao ngày
Làm cho lũ trẻ ngâm mình cháy
Cứ để thân già chỏng mắt lay
Quán nhậu bao người đu rượu chảy
Đường than lắm kẻ thất kinh bày
Tình tan bóng bại duyên cầu gãy
Lạc bước ưu phiền với đắng cay.

T/Vien
13/05/..16