Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

TƯỚC QUÝ


TƯỚC QUÝ

Còn đâu kiệu võng cỡi hôm rồi
Rách lọng rơi dù lạnh bóng khơi
Mới bữa danh vàng ho khắp nẻo
Mà nay thẻ đỏ khạc ngang trời
Chiều huynh ngỡ tưởng tình luôn giữ
Đãi bố mơ rằng nghĩa chẳng trôi
Học mãi leo hoài chưa tới ngọn
Vi vu tước quý lộn đầu đồi.

T/Vien
13/09/2016

BIỆT TĂM

Chẳng cá mà tăm đã bặt rồi
Chim ngàn vỗ cánh biệt mù khơi
Tìm anh chỉ biết còn kêu đất       
Gọi chú rằng hay đến hỏi trời         
Mới nọ danh cồn như bão nổi
Mà nay tiếng lặng tựa nguồn trôi
Ai về, nhắn gửi vài quan bác
Chức ấy thì nên để lộn đồi.

hlv (Viet Sơn)
12/09/2016

Trịnh Xuân Thanh (phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang-2016)