Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

HỌC - HÀNH CŨNG KHỔ


HỌC-HÀNH CŨNG KHỔ..!

Lũ trẻ bây giờ khổ quá ta
Bô ngồi não tính mắt đờ pha
Em thì một góc không cần chạy
Đứa lại đơn phòng chẳng muốn ca
Úp mặt đêm ngày như nhốt cũi
Vùi thân cả bữa tựa nuôi gà
Loành quanh cũng chỉ do ngài bộ
Cải cách bao đời chửa lối ra.

T/Vien
14/9/2016

Ảnh minh họa
Ảnh vất vả của em bé với nghành học VN