Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

NÉT THANH TAO


NÉT THANH TAO

Xin mời bạn hữu ghé vùng cao
Ngắm cảnh non thơ tuyệt dáng đào
Ấm điệu khèn ca dìu dịu gửi
Êm làn quạt múa nhẹ nhàng trao
Đồi nương bát ngát rừng xanh mượt
Lửa trại mênh mang rượu thắm ngào
Ngọt suối lưng trời mây nắng quyện
Tình người chất chứa đẹp thanh tao.

T/Vien
12/09/2016

Ảnh gái miền Sơn Cước