Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

THÓI ĐỜI


THÓI ĐỜI..

Sống ở trên đời lắm ẩm ương
Người khôn của khó thật vô lường
Già nua khắp chốn còn bươn chải
Nhóc trẻ quây đùa dạy cứ cương
Phố thị nhờn thân ngồi chém gió
Quê Nhà rảnh bận mắt làm gương
Lo nhiều bới mãi chưa tròn đủ
Nhắng nhít ăn tàn cả khói hương.

T/Viên
13/05/2015

Ảnh minh họa
Ảnh chế góc hài VN