Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

THÓI ĐỜI


Chém tý xả stress cả nhà ui ...!

THÓI ĐỜI
Sống ở trên đời lắm ẩm ương
Người khôn của khó thực vô lường
Già nua khắp chốn còn bươn bả
Trẻ dại nay thời dạy cứ cương
Phố thị nhàn thân ngồi chém gió
Quê nhà tối mắt bận làm gương
Lo nhiều bới mãi chưa tròn đủ
Nhắng nhít ăn tàn cả khói hương.
T/Vien


13/05/2015

Ảnh minh họa
Ảnh chế góc hài VN