Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

CHÀO NGÀY MỚI


CHÀO NGÀY MỚI !

Ngày sang thức dậy đã như mời
Nắng tỏa khoe hồng sắc thắm tươi
Vạn nẻo môi hừng đường ngỡ mới
Tương lai nhịp sống rộn xây đời.

T/Viên
13/05/2015

Ảnh cánh đồng hoa Anh Túc (cây thuốc phiện)