Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

THẮM THỜI NAY


THẮM THỜI NAY

Đâu rồi cái cảnh THẮM thời xưa ?
Nét đẫy duyên em vốn sẵn thừa
Nửa mảnh bi ni khều vại nước
Thân kiều một dáng giỡn trời trưa
Làm cho gã gió trơ hồn ghẹo
Lỡ để chàng mây dại mắt đùa
Guốc mộc ,bà ba dìm quá vãng
VINCI sống lại cũng chào thua.*

T/Vien
06/09/2016
*Danh họa Leonardo da vinci

Ảnh minh họa
Bikini nhà vườn