Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

SÀNH


SÀNH..!

Già rồi vẫn máu rượt pa tanh
Chả trách nhiều đôi trẻ nó sành
Sớm tối nhanh tình đâu phải hẹn
Đêm ngày lẹ tính chẳng cần phanh
Nom mà thích thú quay nhào chảo
Tập cũng gian truân ngã lộn cành
Đạp đất bay bay trò khoái thật
Chưa thành nghệ sĩ lại thành danh.

T/Vien
07/09/2016
(ảnh chôm G)

Ảnh người già trượt Patanh