Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

ĐẸP DANH QUỀNH


ĐẸP DANH QUỀNH

Vĩnh biệt đời anh nghệ sĩ TÌNH
Yên ngàn giấc điệp thác hồn vinh
Khi còn tiếng kịch vui hài ngóng
Lúc nghẻo lời văn ấm nhạc rình
Kẻ mến xem đầy nơi ngõ rạp
Người yêu thưởng chật phía sân đình
Dâng lòng cống hiến tuy tài mọn
Đẹp mãi bình dân gã hói QUỀNH.

T/Vien
05/09/2016

Ảnh nghệ sĩ hài HÁN VĂN TÌNH (đóng nhân vật Quềnh)