Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

SẮC YÊU THƯƠNG


SẮC YÊU THƯƠNG

SẮC         toả lung linh luyến đọng đời
MÀU        thêm đậm nét vẻ xuân ngời
YÊU          tìm bến khoái niềm mong đợi
THƯƠNG  đến bờ vui ước vọng mời
THIÊN      phú nhân duyên tràn phấn khởi
ĐƯỜNG   thêu phận ái phủ mơ hời
THẮM      tình quyện kết là do bởi
HẠNH ẤM HOAN NỒNG MÃI ĐẸPTƯƠI.

T/Vien
25/11/..15

Ảnh minh họa
Ảnh thiếu nữ xinh tươi trong tà áo dài truyền thống