Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

THU NHỚ


THU NHỚ

Tựa cửa nghiêng hồn thẫn dáng ai
Ngày trôi mộng giã tím trang đài
Nhìn sân vạt lá phai màu rụng
Ngắm giậu nhành hoa rữa sắc cài
Bướm lặng vờn hương sầu đáy mắt
Ong hờn kiếm mật tủi hình mai
Đìu hiu trước cảnh Thu vàng võ
Lại nhớ phương tình chẳng đáo lai.

T/Vien
22/09/2016

Ảnh áo dài VN