Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

CẶP CỦ


CẶP CỦ
(họa)
Vớ được vườn ươm của quý này
Ai nhìn cũng thích món hời thay
Cho ngày súp nhuyễn lo mần cối
Để bữa canh tươm phải đụng chày
Bổ dưỡng dân thường mơ bẫm cuốc
Lành nuôi khách thực nghĩ sâu cày
Tìm chi thuốc hiếm ngoài thiên hạ
Cặp củ hương đời ngắm mãi say.
T/Vien
20/09/2016
______________________

ĐẸP ĐÔI
(xướng)
Chung thục nương

Trời sinh một cặp xứng đôi này
Tạo hóa nên hình bỏng mắt thay
Của lạ nhìn lâu càng giống cối
Hàng quen ngắm kỹ thật y chày
Anh hào tối mộng tha hồ cuốc
Lãng tử đêm mơ mặc sức cày
Lạc cảnh bồng lai nơi hạ giới
Êm đềm hạnh phúc thỏa lòng say.

19/9/2016

Ảnh minh họa
Cặp đôi Cà Rốt