Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

RU HÈ

RU HÈ...

Đêm hè gió mát tỏ trăng thanh
Lấp lánh ngàn sao đẹp mộng lành
Bạn hỡi em yêu ngon giấc nhé
Ưu phiền khép lại trọn năm canh.

T/Viên

Ảnh bầu trời đêm