Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

HỌC CHỮ


HỌC CHỮ...?

Ngữ việt đương thời đẹp ngất ngây
Băng rôn khẩu hiệu thích phơi bày
Sinh viên múa bút đâu cần dạy
Trẻ mẫu..ê..a..vẽ giống cày
Nghệch ngoạc câu dòng đâu chấm phẩy
Trơn chu miệng lỗ phọt nguyên quầy
Khoe đời kỷ niệm hè năm ấy
Sách vở tròn vo chữ giả thầy.

T/Viên
Hp:06.05..15(12h15')

mượn ảnh