Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

CHIỀU TÍM


CHIỀU TÍM

Sông buồn tím ngắt bến cô liêu
Đáy nước vùi mây lịm cuối chiều
Gió lạnh vai gầy nghiêng một bóng
Ai còn thẫn bước đợi đìu hiu.

T/Viên
13/05/2015