Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

MỒI ĐÂU ?


Thơ vui thứ 7...

MỒI ĐÂU ??

Núi ngọc ao ngà cũng mấy vua
Ngồi xem lũ vịt nước bông đùa
Con chơi lũ cá ngang mình múa
Lứa lặn chim cò nửa sức đua
Mắt tủi chưa mồi đành nhịn bữa
Thân buồn rỗng dạ đã tàn trưa
Thôi thì cánh thoải qua đồng chúa
Ruộng tốt trông bờ lại ngắm cua.

T/Viên
Hp: 09/09/2015

Ảnh minh họa