Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

NGỌT HƯƠNG


NGỌT HƯƠNG

Em thầm giữ sạch túp lều xinh
Lửa ấm hương yêu ngọt ái tình
Sớm tối đời vui bên lũ trẻ
Ngày đêm nghiã thắm có ta mình
Yên bình ngõ hạ chờ sao tỏ
Giản dị thềm xuân đón nguyệt hình
Ngát toả quanh vườn sau trước đượm
Tròn thương vẹn nhớ tựa hoa quỳnh.

T/Vien
03/09/2016

Ảnh minh họa