Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

RẼ LÚA


RẼ LÚA

Rẽ lúa ai thời kiếm chút công
Em thì chẳng ngại lạ triềng mông
Lòng khòng nón cọ đeo bên dáng
Lả lướt hồn tây thả giữa đồng
Nhoẻn miệng cười tươi bao gã ngoái
Rung tình hớn hở lắm thầy trông
Người qua kẻ lại thầm mong ước
Giá được thuê nàng vụ trĩu bông.

T/Vien
04/09/2016

Ảnh minh họa
Ảnh gái tây thử rẽ lúa