Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

MỪNG QUỐC KHÁNH


MỪNG QUỐC KHÁNH

Vang lời khải khúc tiến quân ca
Bảy mốt mùa thu đẹp nước nhà
Rạng rỡ dân hiền vui đến ngả
Tưng bừng quốc ấm khổ lùi xa
Chung lòng giữ cõi xua hà bá
Góp sức xây đời nở sắc hoa
Khách mến hương lành yêu mãi phả
Thương nồng cuộc sống ngọt tình ta.

T/Vien
02/09/2016