Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

NGÕ HẠNH


NGÕ HẠNH

Rũ bụi đi vào mộng cảnh tu
Vô ưu tọa giữa nẻo sương mù
Thầm nghe lá rụng êm đềm hẻo
Lặng thấy hoa rơi nhẹ nhõm vù
Trí đạo trau dồi muôn sáng tỏ
Tâm hồn thoát khỏi những âm U
Hương lành quả ngọt niềm vui sống
Ngõ hạnh minh đời ấm vạn thu.

T/Vien
28/08/2016