Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

ĐÓI PHƠI LÒ


ĐÓI PHƠI LÒ..!

Xưa nay thấy cá mèo thèm
Luôn tìm mọi cách mèo bem tới cùng
Cho dù xó chợ dưới vung
Thì tay khéo léo lật tung chén liền
Vì khi đói bụng đâu hiền
Từ khi báo chí in nguyên những hình
Do ông quan lớn tài tình
Đưa thằng tàu khựa chình ình diết dân
Biển kia nhuộm độc chết dần
Bao loài hải sản thành phân cả rồi
Cũng vì bạc lẻ ngậm chơi
Mà nay mấy tỉnh im khơi bóng người
70 năm với lũ giòi
Thêm nhiều đời nữa thóp thoi giống dòng
Nên giờ mèo cũng nằm cong
Thương cho kiếp cá long đong phận mèo
Mỗi khi thời sự nói leo
Đưa tin lừa bịp dân nghèo công khai
Khéo thay một lũ đức tài
Cha dân, mẹ nước quan tài chúng cho
Vài hôm lại thấy chúng ho
Mèo đây ngán ngẩm ngửa lò nằm phơi....

T/Vien
31/08/2016

Cá chết vụ Phomosa-Hà Tĩnh