Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

CUỐI TUẦN


CUỐI TUẦN

Chủ nhật thêm hồng nhé bạn thương
Trao nhau ấm áp những môi hường
Như hoa thắm nở trong vườn thượng
Tựa đóa tình yêu giữa nẻo thường.

T/Vien
11/09/2016