Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

MẮT ĐÊM


MẮT ĐÊM..!

Lặng lẽ đơn mình giữa quán quen
Sầu nghiêng dáng ngọc dưới hoa đèn
Chờ ai lỡ hẹn lòng thêm tối
Ngóng kẻ quên thề ngõ rối ren
Phố rộn tình nhân dìu bước lỏng
Lầu hoang một bóng thõng môi mềm
Ly tràn lệ rót nồng như rượu
Đắng chuốc cay sè cả mắt đêm.

T/Viên
13/05/2015

Ảnh minh họa